Cordless Impact Wrench

Milwaukee 2454-20 Cordless Impact Wrench Red Kit

Milwaukee 2454-20 Cordless Impact Wrench Red Kit
Milwaukee 2454-20 Cordless Impact Wrench Red Kit
Milwaukee 2454-20 Cordless Impact Wrench Red Kit
Milwaukee 2454-20 Cordless Impact Wrench Red Kit
Milwaukee 2454-20 Cordless Impact Wrench Red Kit

Milwaukee 2454-20 Cordless Impact Wrench Red Kit

Kit 2 batteries and charger.


Milwaukee 2454-20 Cordless Impact Wrench Red Kit